Průzkum trhu

Průzkum trhu


Velmi důležitou součástí segmentace zákazníků je průzkum trhu. Jeho cílem je zhodnocení možností prodeje vašich produktů nebo služeb, zjištění stavu konkurence (tedy například to, jestli již velmi podobný produkt či službu dlouhodobě nenabízí) a také odhad velikosti budoucí poptávky. Typicky se zaměřujeme na demografické údaje, povědomí o značce a její hodnocení, obecné postoje k dané kategorii produktu, obvyklé způsoby používání produktu nebo nároky na vlastnosti produktu a jejich význam pro zákazníky.(+) Správně vedený průzkum trhu vám přinese

+ Informace o aktuálním stavu trhu.

+ Ohraničení cílové skupiny vašich potenciálních zákazníků.

+ Velmi dobré povědomí o chování a aktivitách vaší konkurence.

+ Zprávu o povědomí o vaší značce a její hodnocení.

 

(–) Podceníte-li význam průzkumu trhu, riskujete anabázi nesprávným postupů, a tím i neefektivně vynaložených finančních prostředků a času.

 

Co můžete získat?

1. Informace o trhu (nabídka, poptávka, cena, trendy) a jeho segmentaci.
2. Analýzu zákazníka, konkurence a také analýzu rizik a příležitostí.
3. Zjištění účinnosti marketingového mixu.
4. Návrh a exekuci výzkumných kampaní (dotazníky, oslovování, navolávání, atd.)
5. Možnost výběru varianty, která přesně sedne velikosti vaší organizace.


Aleš Kadlec

Head of Sales Department

„Pokud chceme efektivně oslovovat naši cílovou skupinu zákazníků, tak musíme samozřejmě nejdříve přesně vědět, o jaké zákazníky vlastně jde.“

Víte, že… ?

 

Když na počátku tisíciletí vynálezce Dean Kamen představil svůj segway, nepochyboval o tom, že jeho zařízení bude brzy součástí
života každého člověka na Zemi. Bohužel nesmyslně nastavená cenová politika v kombinaci s neexistující definicí cílové skupiny
zapříčinila, že v současné době se na segwayích prohánějí maximálně tak turisté ve velkých městech. Škoda…