PR Strategie

PR strategie


Termín Public Relations (zkráceně PR) označuje plánovitou a systematickou činnost, která má za cíl vytváření a upevňování důvěry, porozumění (názorového souznění) a dobrých vztahů společnosti s klíčovými skupinami veřejnosti. Identifikuje (rozpoznává) a následně buduje vzájemně výhodné vztahy mezi společností (organizací) a skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch. Čili ve zkratce – pracuje na dlouhodobé pozitivní reputaci společnosti a jejího image.(+) Kvalitní PR strategie vám zajistí

+ Řízené zlepšování povědomí o vaší společnosti, výrobku nebo značce.

+ Důvěryhodnou prezentaci ve veřejném prostoru.

+ Obousměrnou komunikaci se zákazníky s dobrým poměrem cena/výkon.

+ Schopnost zabránit eskalaci negativních nálad zákazníků (krizová komunikace).

 

(–) Absence PR komunikace dříve či později způsobí, že vaše prezentace bude v očích zákazníků působit chladně a vykalkulovaně.

Co můžete získat?

1. Vytvoření mediálního obrazu v kontextu s potřebami zákazníků a jeho udržování.
2. Krizový plán komunikace pro doby turbulence na trhu.
3. Nastavení cílů, strategie a detailního plánu PR aktivit.
4. Možnost výběru varianty, která přesně sedne velikosti vaší organizace. Konkrétní strategii pro vaši organizaci můžete následně realizovat s námi, sami s naší supervizí, nebo zcela sami.
5. Zajištění všech aktivit vedoucích k naplnění cílů, jejich realizace a pravidelné reporty výkonnosti.


Jana Dvořáková

PR manager

„Měli jsme to štěstí, že nám náš marketingový partner navrhl takovou formu PR komunikace, která trvale zvyšuje reputaci společnosti a její image.“

Víte, že… ?

 

Jedno z největších selhání PR (dodnes zmiňované mnoha zahraničními servery) se v roce 2000 odehrálo v České republice. Philip Morris totiž uveřejnil studii, ve které se konstatuje, že úmrtí v souvislosti s kouřením vlastně pomáhají ekonomice, protože mrtví kuřáci nepobírají důchody a sociální dávky. Tabákový gigant se tenkrát musel hodně omlouvat…