Content/Obsahový marketing strategie

Content (Obsahová) marketing strategie


Obsahový marketing (nebo také content marketing) je specifickou kategorií marketingu. Jeho primárním cílem je dosáhnout určených marketingových cílů pomocí obsahu. Bývá také definován jako součást „inbound marketingu” (metoda přeměny návštěvníka na spokojeného zákazníka) a svým charakterem ho můžeme zařadit mezi metody „pull marketingu” (zákazník sám aktivně vyhledává informace a na obsah může obvykle reagovat). Nejde tedy o pasivní copywriting, za který bývá někdy zaměňován.(+) Dobrá content marketing strategie vám zajistí

+ Posílení vztahu se stávajícími zákazníky.

+ Získání nových zákazníků, například formou doporučování produktů.

+ Posílení pozice na trhu.

+ Zapojení zaměstnanců, a tím posílení vztahů ve firmě.

 

(–) Bez dobrého obsahového marketingu dáváte šanci konkurenci, aby vytvářela „reputaci“ vašich služeb nebo produktu za vás. Dostáváte se do role pasivního pozorovatele.

 

Co můžete získat?

1. Nastavení cílů, strategie a plánu obsahového marketingu společně s vhodnými komunikačními kanály pro vaši organizaci.
2. Analýzu vaší komunikace a její účinnosti.
3. Efektivní a cílenou content marketing strategii/plán orientovanou na dosažení zisku a posílení image.
4. Zajištění všech aktivit vedoucích k naplnění cílů, jejich realizace a pravidelné reporty výkonnosti.
5. Možnost výběru varianty, která přesně sedne velikosti vaší organizace. Konkrétní strategii pro vaši organizaci můžete následně realizovat s námi, sami s naší supervizí, nebo zcela sami.


Martina Horáková

Marketing Specialist

„Kvalitní obsah a promyšlená metodologie jak zákazníka přimět, aby na něj reagoval, je alfou a omegou ve světě online komunikace.“

Víte, že… ?

 

Obsahový marketing není žádnou novinkou, pomáhá velkému množství společností již vice než 100 let. Jednou z prvních byla
například společnost Michelin, která v roce 1900 poprvé vydala Michelinův průvodce. Šlo o užitečného pomocníka s možností
tvorby obsahu, který radil motoristům na cestách pomocí map, seznamů servisů, hotelů nebo restaurací.