Marketingový audit

Marketingový audit


Marketingový audit prověří veškeré firemní interní a externí marketingové aktivity. Využívá se k tomu celá řada nástrojů a metod, díky kterým dochází ke zjištění skutečného stavu. Identifikují se oblasti současného postavení firmy a možnosti jejího dalšího vývoje. Nejčastěji je marketingový audit prováděn externí poradenskou společností, která není vtažena do denních témat a problémů. Ta provádí audit objektivně, nestranně, nezkresluje fakta a pohled na situaci ve firmě. Po marketingovém auditu je vhodné aplikovat následná opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou.(+) Správně zpracovaný marketingový audit vám přinese

+ Určení plýtvání finančními a lidskými zdroji.

+ Popis úspěšných marketingových aktivit z minulosti.

+ Efektivní vynakládání prostředků určených k propagaci.

+ Nestranná objektivní fakta o vaší situaci.

 

(–) Dlouhodobě můžete plýtvat finanční prostředky na aktivity, které vám nic nepřinášejí. Bez identifikace těchto oblastí ztrácíte peníze, energii i potenciál vašich zaměstnanců každý den.

Co můžete získat?

1. Identifikaci nefunkčních marketingových procesů a aktivit ve vaší firmě.
2. Seznam marketingových kampaní, které vám přinášely reálné výsledky.
3. Návrh opatření proti plýtvání finančních prostředků a lidských zdrojů.
4. Možnost výběru varianty, která přesně sedne velikosti vaší organizace.


Stanislav Kříž

výkonný ředitel

„Při rozjezdu naší firmy jsme bohužel marketingu nevěnovali patřičnou pozornost. Marketingový audit jsme si nechali připravit, až když se objevily problémy. Odhalil výrazné nedostatky a ušetřil nám mnoho peněz.”

Víte, že… ?

Ročně je v marketingu v Česku proinvestováno 80 miliard Kč. V této sumě nejsou započítány náklady na mzdy a oportunitní náklady (opportunity cost). Uvádí se, že až 26 % veškerých marketingových výdajů je vynaloženo neefektivně nevhodným výběrem komunikačních kanálů a špatnými rozhodnutími marketingových pracovníků.