Kreativní strategie

Kreativní a reklamní strategie


Kreativní strategie je podstatnou částí úspěšné reklamy a hraje důležitou roli i v aktivitách, které mají za cíl zvyšování prodeje. Kreativa jde ruku v ruce s reklamou. Ta představuje placenou nebo neplacenou propagaci výrobků a služeb, napomáhá ke zviditelnění společností, jejich obchodních značek nebo myšlenek a hodnot. Podle použitého média se rozlišuje reklama televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Cíle reklamních aktivit zpravidla vycházejí z rozhodnutí o cílové skupině a marketingovém mixu. Ty definují, čeho musí reklama
v rámci komplexního marketingového programu dosáhnout.(+) Kvalitní kreativní a reklamní strategie vám zajistí

+ Vytvoření stabilní a silné značky.

+ Posílení vaší pozice na trhu.

+ Zvýšení poptávky po vašich produktech.

+ Rozšíření stávající distribuční sítě.

 

(–) Trh je plný společností, které nabízejí totéž, a protože koupěschopnost obyvatelstva není dobrá, přežijí jen ti nejsilnější. A silní dobře vědí, že se bez reklamy neobejdou.

 

Co můžete získat?

1. Návrh kreativní a reklamní strategie orientované na posílení značky nebo na spotřebitele.
2. Kreativní příběh pro vaši společnost.
3. Zajištění všech aktivit vedoucích k jejímu naplnění. Vytvoření mediálního plánu a jeho realizaci, pravidelné reporty výkonnosti.
4. Možnost výběru varianty kreativní a reklamní marketingové strategie, která přesně sedne velikosti vaší organizace. Konkrétní strategii pro vaši organizaci můžete následně realizovat s námi, sami s naší supervizí, nebo zcela sami.


Jiří Pokorný

jednatel společnosti

„Ať už má kreativa i reklama v očích veřejnosti jakékoli renomé, tak jedno je zcela jisté. Naší firmě přinesla mnoho nových zákazníků a ti stávající nám zůstávají věrní.”

Víte, že… ?

 

Za první případ direct marketingu je považováno 8 tisíc ručně psaných pohlednic, které na sklonku 19. století rozeslal americký
obchodní dům Sears. Výsledkem této novátorské kampaně bylo, na dnešní dobu neuvěřitelných, 2 000 objednávek, které tento
obchodní dům obdržel zpět. A přímý (direct) marketing funguje skvěle i dnes.