(Re)Brandingová strategie

(RE)Brandingová strategie


Brandingová strategie má za cíl určit procesy, metody a aktivity, jejichž výsledkem je nová identita a pozice značky. Jde o klíčovou firemní strategii, jejímž cílem je zajistit žádoucí image značky a především její DIFERENCIACI OD KONKURENCE. Toho dosáhneme tak, že zdůrazníme jedinečné vlastnosti a aspekty značky. Jde o systematické „vkládání” žádoucích informací do myslí zákazníků a tím o vyvolání pocitů a psychických procesů spojených s kvalitou značky, její image, poměrem ceny a kvality atp. Jedná se tedy o prodejní nástroj, který napomáhá k vymezení se vůči konkurenci.(+) Správná (re)brandingová strategie vám zajistí 

+ Jednoznačné odlišení od konkurence a žádoucí vnímání značky.

+ Správné vnímání hodnoty produktů a služeb v kontextu s užitkem (zážitkem).

+ Schopnost působit na vybraný segment a získat jeho zájem o produkt/službu.

+ Efektivní tvorbu produktových nabídek.

+ Správné použití u všech komunikačních elementů a trvalý rozvoj vaší značky.

 

(–) Nikdo se nechce stát indiferentní, nevýraznou položkou na spotřebitelském trhu. Bez jasně definovaného
brandu a positioningu budete jen těžko získávat vlastní tvář.

Co můžete získat?

1. Vytvoření strategie správného zacílení komunikace vaší značky, produktu nebo služby.
2. Udržování souladu brandingových aktivit s positioningem vaší společnosti.
3. Zpětnou vazbu od zákazníků na vaši stávající image a její srovnání s vaším vnímáním značky.
4. Zajištění všech aktivit vedoucích k naplnění požadované image.
5. Možnost výběru varianty (re)brandingové strategie, která přesně sedne velikosti vaší organizace. Konkrétní marketingovou strategii pro vaši organizaci můžete následně realizovat s námi, sami s naší supervizí, nebo zcela sami.


Andrei Mihai

Brand Manager

„Kvalitně definované a aplikované principy brandu a positioningu nám přinášejí mnoho výhod, ale jedna z nich je zásadní: odlišují nás v očích našich zákazníků od konkurence.“

Víte, že… ?

 

Společnost Beats, která vyrábí populární sluchátka, si velmi brzy uvědomila, že pouhé zdůrazňování kvality poslechu rozhodně
nestačí. Začala tedy komunikovat sdělení „Pomáháme vám zvítězit ve vaší životní hře”. A díky partnerství (například) s tenistkou
Serenou Williams dosahuje nyní v tomto prémiovém segmentu 61 % podílu na trhu.